Selskabet

Cort Adeler Selskabet ble stiftet den 25.oktober 2012 i Brevik.
Til fremhevelse av generaladmiralens liv og levned og hans eventyrlige sjømilitære karrière. Videre han og hans slekts store betydning i Telemark og andre steder der de gjorde seg gjeldende.
Pour servir à faire mieux connaître la vie, les oeuvres et l’aventureuse carrière navale de l’amiral général ainsi que l’importance que lui-même et sa famille ont eue dans le Telemark et autres lieux où ils se sont illustrés.