Generalforsamling i Cort Adeler Selskabet Onsdag den 20. Februar kl. 18:00


Etter Generalforsamlingen vil Fokke F. van der Meer fortelle om Sivert Cortsen Adeler, først fødte sønn av Cort Adeler.

Årsberetning CAS 2018, Regnskap CAS 2018 og en oppdatert medlemsliste er sendt alle medlemmer pr. e-post mandag 28.januar 2019.


Assemblée Générale de la Société Cort Adeler mercredi 20 Février à 18h00

Ordre du jour :
Approbation de la convocation et comptage des voix.
Election du président de séance et du rapporteur
Traitement du rapport moral pour l’année 2018
Traitement de la comptabilité avec rapport de l’expert comptable pour l’année 2018
Fixation de la cotisation pour l’année à venir
Election

A l’issue de l’Assemblée Générale, Fokke F. van der Meer parlera de Sivert Cortsen Adeler, fils premier né de Cort Adeler.

Le rapport moral et le rapport financier de la Société Cort Adeler pour l’année 2018 ainsi qu’une liste des membres mise à jour ont été envoyés à tous les membres le lundi 28 janvier 2019.

Blomster nedleggelse den 16. Desember kl. 11:00 ved Presidenten.

Presidenten la ned blomster på bysten kl. 11:00 i dag i anledning CAs fødselsdag med noen ord om hva CA har betydd både som sjøhelt og som forretningsmann og at CAS ser frem mot 400 års jubileet i 2022.

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Cort Adeler, le président a déposé une gerbe à son monument aujourd’hui à 11 h. Il a rappelé en quelques mots l’importance de Cort Adeler en tant que marin et homme d’affaires et que la Société Cort Adeler se prépare à commémorer les 400 ans de sa naissance en 2022.

Referat fra e-mail styremøte den 11. Desember 2018 kl. 11:00:
Dagsorden:
1. Det var ingen merknader til referat fra styremøte nr 5/18 som ble godkjent.
2. Det blir blomster nedleggelse den 16. Desember kl. 11:00 ved Presidenten. Sted: Cort Adelers bauta i Brevik. Alle er velkommen til å delta og PD blir varslet.
3. Eventuelt: Presidenten holder et innlegg ved Kragerø og Skåtøy Historielag på Berg Museum den 3. Februar kl.13:00 med vekt på å informere om CAS og litt om CAs økonomiske interesser i Telemark.
Arne minner om at både styret og medlemmene bør komme med forslag på hva CA-karakteren kan benyttes til for å skape blest om CAS. Intet annet under eventuelt.
God Jul ønskes dere som ikke har anledning til å delta ved blomster nedleggelsen.
Mvh, Rune Engen-Glug

Dépôt de gerbe par le président le 16 Décembre à 11h00.

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration faite par courriel le 11 Décembre 2018 à 11h00:
Ordre du jour:
1. Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration No 5/18 a été approuvé sans commentaires.
2. Le président procédera au dépôt d’une gerbe le 16 Décembre à 11h00. Lieu: Monument à Cort Adeler à Brevik. Tous sont invités à participer et Porsgrunns Dagblad est informé.
3. Divers: Le président fera un exposé le 3 Février à Berg Museum pour le Cercle historique de Kragerø et Skåtøy sur la Société Cort Adeler et sur les intérêts économiques de Cort Adeler dans le Telemark.
Arne rappelle que tant le conseil d’administration que les membres de la Société doivent faire des propositions sur la façon dont le personnage de Cort Adeler peut être utilisé pour attirer l’attention sur la Société Cort Adeler. Rien d’autre à ce poste.
Joyeux Noël à ceux qui n’ont pas la possibilité d’être présents lors du dépôt de la gerbe.
Bien amicalement, Rune Engen-Glug

«Cort Adeler i Brevik» – MUSEUM NRK P2 lørdag 16.juni kl 16.03

«Cort Adeler i Brevik» – MUSEUM NRK P2 lørdag 16.juni kl 16.03

Tusen takk for fin mottakelse i Brevik da vi var på reportasjebesøk hos dere 20.april i år. I forståelse med Ole Henrik har sendetidspunktet blitt forskjøvet litt, slik at ikke programmet skulle kollidere for mye med andre programmer i NRK om Cort Adeler biografien.

Det var morsomt å treffe Amalie i Trehuset og ikke minst få hilse på de kunnskapsrike medlemmene i Cort Adeler Selskabet.

I det ferdige programmet er det først en sekvens hvor Ole Henrik og jeg snakker litt om Breviks historie, vi er innom Curt Adeler Stredet og Trehuset og en svipptur innom Cort Adelers bolig i København, ( fra et tidligere program) før vi avslutter med Selskabet.

Sendetidene blir lørdag 16/6 kl 16.03 med reprise søndag morgen 17/6 kl 07.30

Like etter første sending blir programmet tilgjengelig i NRKs programspiller på Radio.NRK.no eller i appen NRK Radio. Som podkast vil programmet være tilgjengelig i iTunes og på Museums egen strømmeside allerede fra i morgen, fredag 15/5 ca kl 10.30.

Vennlig hilsen  Øyvind A
Øyvind Arntsen, prosjektleder/programleder MUSEUM NRK P2
Sendetider : Lørdager kl 16.03 og søndager kl 07.30 i NRK P2

PS)
Bruk Internet Explorer til å åpne strømmesiden til MUSEUM.

NRKs Nettspiller : http://radio.nrk.no/serie/museum

Podkast iTunes:   https://itunes.apple.com/podcast/id301402139 

Om MUSEUM på Wikipedia :
http://no.wikipedia.org/wiki/Museum_%E2%80%93_et_program_om_norsk_historie
Postadresse : MUSEUM NRK P2, postboks 33, 1629 Gamle Fredrikstad, Norge

In memoriam Steinar Sandvold (1939 – 2018).

Det er med sorg vi i CAS har blitt kjent med at tidlige sjef for Marinemuseet i Horten døde 15. januar iår. Steinar Sandvold var bl.a. leder for prosessen for å få tilbake til Norge de originale diplomene utstedt til Cort Adeler av regjeringen i den Venetianske Republikken. At han ble godt hjulpet av vår nåværende president Rune Engen-Glug viser takkebrevet som Rune mottok da tilbakeføringen var et faktum. Vi viser til minneord om Steinar Sandvold.

Cort Adeler eide Gjerpen kirke

I september 1669 fikk Cort Adeler Gjerpen kirke i betaling fra kong Frederik den tredje i betaling for anskaffelsen av to nederlandske kjøkken til kongen i København. Cort Adeler var generaladmiral i den dansk-norske marine fra året 1663.

VIVI SÆVIK vivi.savik@pd.no 909 66 297

Dette skriver historiker og forfatter Ole Henrik Gjeruldsen i biografien «Cort Adeler – sjømann og krigshelt fra 1600-tallet».
PD har omtalt boka om Cort Adeler ved flere anledninger. Biografien gir en inngående beskrivelse av hvordan Cort Adeler fra Brevik satte seg i respekt som en dyktig sjømann, sjømilitær, adelsmann – og som krigshelt i den nederlandske, venetianske og dansk-norske marine.

Boka beskriver også hvordan Cort Adeler ble en rik forretningsmann og en eiendomsbesitter over store eiendommer blant annet i Bratsberg og Telemark. Interessant lesning.
Ikke bare var Cort Adeler en eminent sjøkaptein og kriger. Han var også en smarting når det gjelder kongelige forbindelser og forretninger. Han vant fortroligheten til kong Fredrik 3. og kong Christian den 5. Nevnes kan det at den dansk-norske kongen og dronningen var faddere til Cort Adelers barn. Cort Adeler ble medeier og direktør i Ostindisk Kompagni som fikk tillatelse til å seile på Gullkysten med varer, og for å hente slaver til den dansk-norske kolonien St. Thomas i Vestindia.

Cort Adeler était propriétaire de l’église de Gjerpen