Etter 400 år: Louis d’Adeler født 9. juli 2022 – Après 400 ans: Louis d’Adeler né à 9,juillet 2022

Christian d’Adeler og hans kone Sophie har fått sitt 17. barnebarn natt til i går 9. juli kl. 3, Louis d’Adeler, sønn til Gaspar og Juliette. De andre barna på bildet er Gustave (12.04.2015), Joséphine (13.12.2017) og Léopold (11.7.2019).

Voici Louis d’Adeler né cette nuit à 3h du matin… présenté par Gustave,
Joséphine et Léopold.
Tout s’est bien passé et tout le monde va bien.

Brevik lørdag 18.juni er dagen for deg!

  • JUBILEUM av Turid Berg.
    I Brevik, sentralt plassert på høyden over Fisketorget, het det i 100 år stått en statue av Cort Adeler. Symbolsk nok står han med ryggen til byen og ansiktet vendt mot havet. Statuen er minnesmerket over gutten fra Brevik som reiste ut og ble en stor og berømt sjøhelt ute i verden.
    Les videre her.

ÅRSMØTE I CORT ADELER SELSKABET 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I CORT ADELER SELSKABET 2022

Tid: Den 3. Mai 2022 kl 19:00

Sted: Rådhussalen Brevik

Agenda:

1. Valg av dirigent og referent, opptelling av fullmakter.
2. Behandling av årsberetning
3. Behandling av regnskap
4. Behandling av styrets forslag til å heve kontingenten til kr 200,- fra 2023 og fullmakt til styret for ettertiden å kunne vedta økning av kontingenten med inntil 50% uten behandling i Årsmøtet.
5. Andre innkomne forslag til behandling. Frist for å fremme forslag: 2. April 2022
6. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag på nytt styre
7. Valg

Godkjent i styremøte i CAS den 12. Januar 2022