Litteratur

Digitale (virtuelle) Bibliotek: dette er mer enn en bibliografi: ved et klikk på en lenke dykker dokumentet opp i et nytt vindue.

Originale protokoll og diplomer om Cort Adeler.

Bøker og tidskrift-artikler:

 • Osc. Alb. Johnsen i Norsk biografisk leksikon – bind I.
 • Olav Bergersen
  Víceadmiral Tordenskiold, bind I. 1925.
  Víceadmiral Tordenskiold, bind II. 1925.
 • Preben Holck: Cort Adeler. 1934.
 • 1935.

 • L.Aas: Cort Adeler. Den norske sjøhelt. 1943.
 • Olav Bergersen
  Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt : utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til 1710. Bind 1.
  Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt : utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til 1710. Bind 2.
  Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt : utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til 1710. Bind 3.
  Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt : utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til 1710. Bind 4.
  Publisert: Trondheim : Det Kgl. norske videnskabers selskab, 1954
  Avsnitt ‘Admiralene’ i Bind 2 foreligger i digitalisert form v/Frank Johannessen med tittel ‘B. CURT SIVERTSEN ADELAER‘.
 • 1960:

  Hyldest til General Admiral Cort Adeler
  utgitt av A/S Larvik-Fredrikshavnfergen.
  Teksten er forfattet av August Mauritzen.
  Tegning og arrangement ved tegneren Nils Krag, Dagfinn Tollefsen Reklamebyrå A/S.
 • 1982.

  Louis Th. Lehmann: Ufullført spionasjehistorie.
  Publisert på nederlandsk i De Gids 145(1982).
  Oversettelse: Fokke F van der Meer, korrektur Solange Denais.
 • 2009. NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON: Cort Adeler.
 • 2014

 • 2015

  Fokke F van der Meer: Sivert Cortsen Adeler, de ‘Jonge Adelaar’, een Hoornse admiraalszoon
  (Nederlandsk) Publisert i ‘Oud Hoorn’, nr. 3, 2015.
 • 2015.

  Cort Adelers franske etterkommere.
  Foredrag av Solange Denais i anledningen Cort Adelers minnedag 16.des.2015.
  Anna Pelt *1640 +1692

  Anna Pelt *1640 +1692

 • 2018.

 • 201?.


 • Tidens alminnelige historie:

  • O. A. Øverland: Ill. Norges Historie. Bind V, 1. avd.
  • Osc. Alb. Johnsen i Aschehougs Norges Historie, bind V, 1. del. 1911.
  • Sverre Steen i Det norske folks liv eg historie, bind V. Roar Tank: Fra Hollænderveldet til handelsempíren i Den norske sjøfarts historie, bind I. 1923.
  Lenker:

 • 201?