Kategoriarkiv: Ukategorisert

Markering at Cort Adeler ble født for 400 år siden / Commémoration des 400 ans de la naissance de Cort Adeler en 2022

Det har i år ikke vært mulig med offentlige arrangementer, og det
beklager vi på det sterkeste, men vi ser frem til flere samlinger i
jubileumsåret 2022 i samarbeid med Brevik Historielag og Brevik
Musikkorps for å markere at Cort Adeler ble født for 400 år siden.
Nærmere informasjon vil komme på et senere tidspunkt.

Aucune manifestation publique n’a été possible cette année, ce que nous
regrettons fortement, mais nous en prévoyons plusieurs en collaboration
avec Brevik Historielag (Société historique de Brevik) et Brevik
Musikkorps (Fanfare de Brevik) pour commémorer les 400 ans de la
naissance de Cort Adeler en 2022. De plus amples informations suivront
plus tard.

Cort Adelers ilddåp

Before the Battle of the Downs, 21 October 1639, Showing Tromp’s Flagship ‘Amelia’

YouTube har det dukket opp video om det slaget som forteller litt om bakgrunnen og krigen mellom Holland og Spania som varte i 80 år.
Den 21.oktober 1639 (Gregorianske kalender) hadde Cort Adeler ikke fylt 17 år ennå.

Une petite vidéo sur YouTube relate un épisode de la guerre qui opposa la Hollande et l’Espagne pendant 80 ans.
Cort Adeler n’avait pas encore 17 ans quand il participa à la Bataille des Dunes le 21 octobre 1639 (calendrier grégorien).

Heraldisk forherligelse av Cort Adeler

Hans Cappelen, tidligere formann i Norsk Heraldisk Forening, har forfattet en artikkel med tittel ‘Heraldisk forherligelse av Cort Adeler’ i ‘Ætt og Annet‘ nr.2 – 2020. ‘Ætt og Annet’ er bladet til Grenland Ættehistorielag. Med deres godkjennelse legger vi ut artikkelen på vår webside.

Bakgrunn
Unionen mellom Norge og Danmark var i 1380-1814. Unionskongen satt i København og styresmaktene var dominert av danskene. Norges befolkning hadde mange sjøfolk og unionens marine hadde flere nordmenn – også på toppnivå som admiraler, bl.a. Cort Adeler og Peter Wessel Tordenskiold. De gjorde seg særlig kjente og beundret i krigene med Sverige. Da de tok i bruk egne og nye, heraldiske våpenskjold, brukte de flere figurer som minnet om krig og kamp for konge og fedreland.

Resten kan du lese her.

Glorification héraldique de Cort Adeler
Par Hans Cappelen (Traduction : Solange Denais, octobre 2020)

Hans Cappelen, président honoraire de l’Association héraldique
norvégienne, a écrit un article intitulé «Glorification héraldique de
Cort Adeler» dans «Ætt og Annet» n ° 2 – 2020. «Ætt og Annet» est la
revue de Grenland Ættehistorielag. Avec leur approbation, nous publions
l’article sur notre site Web.

Arrière-plan
L’union entre la Norvège et le Danemark dura de 1380 à 1814. Le roi
siégeait à Copenhague et les pouvoirs étaient dominés par les Danois. La
population norvégienne avait de nombreux marins et la marine de l’union
comptait plusieurs Norvégiens – également au sommet, tels les amiraux
Cort Adeler et Peter Wessel Tordenskiold. Ils se firent surtout
remarquer et admirer dans les guerres contre la Suède. Dans leurs
propres armoiries ou dans de nouvelles, ils utilisèrent plusieurs
figures symboliques rappelant la guerre et le combat pour le roi et la
patrie.

Le reste, vous pouvez le lire ici.

Blomsterseremoni 16.desember kl.18:00 Grubbehaugen Brevik

  Cortadelerselskabet tok blomsternedleggelse til minne om Cort Adelers fødselsdag (16.des. 1622)  iår mandag 16.12 kl. 1800 ved Cort Adeler monumentet på Grubbehaugen i Brevik.

 Cérémonie de dépôt de gerbe le 16 décembre à 18h00 à Grubbehaugen, Brevik

La Société Cort Adeler a déposé une gerbe en souvenir de la naissance de Cort Adeler (16 décembre 1622) au monument à Cort Adeler sur la colline de Grubbehaugen à Brevik le lundi 16 décembre 2019 à 18h00. 

To glassmalerier i Saint-Georges kirke i L’Isle-Saint-Georges. Deux vitraux de l’église Saint-Georges à L’Isle-Saint-Georges (Gironde)

François-Rémy Roqueton skriver en doktorgradsavhandling ved Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris om glassmalerier med slektsvåpen i kirkevinduer i Gironde. I L’Isle-Saint-Georges har han fotografert to vinduer som Solange Denais forteller om her.

 François-Rémy Roqueton fait une thèse de doctorat à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris sur les vitraux armoriés des églises de Gironde. Dans l’église de L’Isle-Saint-Georges, il a photographié deux vitraux dont Solange Denais parle ici.

Foto: François-Rémy Roqueton