Forfatterarkiv: ffm1936@gmail.com

Nå har jubilanten fått sin egen marsj.

KULTUR Onsdag 26.januar 2022 TELEMARKAVISA ROAR HUSHAGEN roar.hushagen@ta.no

BREVIK : Cort Adelers jubileum blir historisk på flere måter, med en helt ny klang. Det sørger spesialbestilte verker for, skrevet av Philippe Sparke og Øyvind Strand.

Brevik musikkorps har nå for første gang spilt de nye notene. Det skjedde på den første øvelsen på nyåret.
– Det var stas, de var spente og de har ventet på de notene, forteller korpsmanager Even H. Kaalstad.

Hele artikkelen kan du lese her.

Markering at Cort Adeler ble født for 400 år siden / Commémoration des 400 ans de la naissance de Cort Adeler en 2022

Det har i år ikke vært mulig med offentlige arrangementer, og det
beklager vi på det sterkeste, men vi ser frem til flere samlinger i
jubileumsåret 2022 i samarbeid med Brevik Historielag og Brevik
Musikkorps for å markere at Cort Adeler ble født for 400 år siden.
Nærmere informasjon vil komme på et senere tidspunkt.

Aucune manifestation publique n’a été possible cette année, ce que nous
regrettons fortement, mais nous en prévoyons plusieurs en collaboration
avec Brevik Historielag (Société historique de Brevik) et Brevik
Musikkorps (Fanfare de Brevik) pour commémorer les 400 ans de la
naissance de Cort Adeler en 2022. De plus amples informations suivront
plus tard.

Cort Adelers ilddåp

Before the Battle of the Downs, 21 October 1639, Showing Tromp’s Flagship ‘Amelia’

YouTube har det dukket opp video om det slaget som forteller litt om bakgrunnen og krigen mellom Holland og Spania som varte i 80 år.
Den 21.oktober 1639 (Gregorianske kalender) hadde Cort Adeler ikke fylt 17 år ennå.

Une petite vidéo sur YouTube relate un épisode de la guerre qui opposa la Hollande et l’Espagne pendant 80 ans.
Cort Adeler n’avait pas encore 17 ans quand il participa à la Bataille des Dunes le 21 octobre 1639 (calendrier grégorien).

Heraldisk forherligelse av Cort Adeler

Hans Cappelen, tidligere formann i Norsk Heraldisk Forening, har forfattet en artikkel med tittel ‘Heraldisk forherligelse av Cort Adeler’ i ‘Ætt og Annet‘ nr.2 – 2020. ‘Ætt og Annet’ er bladet til Grenland Ættehistorielag. Med deres godkjennelse legger vi ut artikkelen på vår webside.

Bakgrunn
Unionen mellom Norge og Danmark var i 1380-1814. Unionskongen satt i København og styresmaktene var dominert av danskene. Norges befolkning hadde mange sjøfolk og unionens marine hadde flere nordmenn – også på toppnivå som admiraler, bl.a. Cort Adeler og Peter Wessel Tordenskiold. De gjorde seg særlig kjente og beundret i krigene med Sverige. Da de tok i bruk egne og nye, heraldiske våpenskjold, brukte de flere figurer som minnet om krig og kamp for konge og fedreland.

Resten kan du lese her.

Glorification héraldique de Cort Adeler
Par Hans Cappelen (Traduction : Solange Denais, octobre 2020)

Hans Cappelen, président honoraire de l’Association héraldique
norvégienne, a écrit un article intitulé «Glorification héraldique de
Cort Adeler» dans «Ætt og Annet» n ° 2 – 2020. «Ætt og Annet» est la
revue de Grenland Ættehistorielag. Avec leur approbation, nous publions
l’article sur notre site Web.

Arrière-plan
L’union entre la Norvège et le Danemark dura de 1380 à 1814. Le roi
siégeait à Copenhague et les pouvoirs étaient dominés par les Danois. La
population norvégienne avait de nombreux marins et la marine de l’union
comptait plusieurs Norvégiens – également au sommet, tels les amiraux
Cort Adeler et Peter Wessel Tordenskiold. Ils se firent surtout
remarquer et admirer dans les guerres contre la Suède. Dans leurs
propres armoiries ou dans de nouvelles, ils utilisèrent plusieurs
figures symboliques rappelant la guerre et le combat pour le roi et la
patrie.

Le reste, vous pouvez le lire ici.