Cort Adeler 400 år den 16. Desember 2022

Cort Adeler 400 år den 16. Desember 2022 – tale ved monumentet ved presidenten Rune Engen-Glug.


Kjære Cort, ærede viceambassadør, ordfører, fylkesvaraordfører mine damer og herrer.

Velkommen til 400 års markering på dagen for Cort Adelers fødsel her i Brevik.

Jeg heter Rune Engen-Glug og er medlem av arrangement komiteen og president i Cort Adeler Selskabet.

(klikk her for å lese den komplette talen)

Flagborg

I anledning av våre innbydelser fikk vi følgende brev fra den danske ambassadøren Louise Bang Jespersen:
Kære alle
Hele brevet ligger her.