Månedlige arkiver: januar 2023

Jorge Emilio Adeler, descendant from Cort Adeler, in the USA..

Jorge Emilio Adeler, direct descendent from Cort Adeler, send us his greetings.

A copy of Danmarks Adels Aarbog is shown her.

He wrote 13.december 2022 the following:

Dear Rune Bamblebruk.
My name is Jorge Emilio Adeler(son of Ernesto Adeler).
Sodenais give me your email and I like to thank you and all the members
of the Cort Adeler Society for the magnificent work that all of you do
to preserve the name and history of Cort Adeler.
In the name of my entire family and myself we wish you all a wonderful
celebration, and a great Holiday.
With best regards.
Jorge Emilio and Graciela Adeler.

Dear Sodenais.
Thank you for all the information.
I will like to ask you a favor.
Can you please send my message to the members of the Cort Adeler
society?
With great respect and admiration for the work that you do, I thank you
on the name of my family and wish all of you a very Happy Holidays and a
wonderful new year.
Jorge Emilio Adeler

Cort Adeler 400 år den 16. Desember 2022

Cort Adeler 400 år den 16. Desember 2022 – tale ved monumentet ved presidenten Rune Engen-Glug.


Kjære Cort, ærede viceambassadør, ordfører, fylkesvaraordfører mine damer og herrer.

Velkommen til 400 års markering på dagen for Cort Adelers fødsel her i Brevik.

Jeg heter Rune Engen-Glug og er medlem av arrangement komiteen og president i Cort Adeler Selskabet.

(klikk her for å lese den komplette talen)

Flagborg

I anledning av våre innbydelser fikk vi følgende brev fra den danske ambassadøren Louise Bang Jespersen:
Kære alle
Hele brevet ligger her.

Bøker til de kongelige

Presidenten skriver:
Jeg har i dag levert disse to bøkene til den Danske Ambassadøren i Norge med ønske om at bøkene overleveres de kongelige på den 16. Desember 2022. Hun var begeistret og lovte å forsøke å få dette til.

Bøker med hilsen til Kongen og Kronprinsen av Norge er i dag levert i resepsjonen på det Kongelige Norske slott med samme ønsker om overlevering den 16. Desember.