ÅRSMØTE I CORT ADELER SELSKABET 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I CORT ADELER SELSKABET 2022

Tid: Den 3. Mai 2022 kl 19:00

Sted: Rådhussalen Brevik

Agenda:

1. Valg av dirigent og referent, opptelling av fullmakter.
2. Behandling av årsberetning
3. Behandling av regnskap
4. Behandling av styrets forslag til å heve kontingenten til kr 200,- fra 2023 og fullmakt til styret for ettertiden å kunne vedta økning av kontingenten med inntil 50% uten behandling i Årsmøtet.
5. Andre innkomne forslag til behandling. Frist for å fremme forslag: 2. April 2022
6. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag på nytt styre
7. Valg

Godkjent i styremøte i CAS den 12. Januar 2022