Foredragsaften i Oslo Militære Samfund

i Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, 0151 Oslo
onsdag 29 feb Baren åpner kl. 1600

President i Cort Adeler Selskabet Rune Engen-Glug kåserer om
«Cort Adeler sjømann og krigshelt fra 1600 tallet»
P.S. Fordraget ble avholdt onsdag den 26.februar.