Cort Adeler eide Gjerpen kirke

I september 1669 fikk Cort Adeler Gjerpen kirke i betaling fra kong Frederik den tredje i betaling for anskaffelsen av to nederlandske kjøkken til kongen i København. Cort Adeler var generaladmiral i den dansk-norske marine fra året 1663.

VIVI SÆVIK vivi.savik@pd.no 909 66 297

Dette skriver historiker og forfatter Ole Henrik Gjeruldsen i biografien «Cort Adeler – sjømann og krigshelt fra 1600-tallet».
PD har omtalt boka om Cort Adeler ved flere anledninger. Biografien gir en inngående beskrivelse av hvordan Cort Adeler fra Brevik satte seg i respekt som en dyktig sjømann, sjømilitær, adelsmann – og som krigshelt i den nederlandske, venetianske og dansk-norske marine.

Boka beskriver også hvordan Cort Adeler ble en rik forretningsmann og en eiendomsbesitter over store eiendommer blant annet i Bratsberg og Telemark. Interessant lesning.
Ikke bare var Cort Adeler en eminent sjøkaptein og kriger. Han var også en smarting når det gjelder kongelige forbindelser og forretninger. Han vant fortroligheten til kong Fredrik 3. og kong Christian den 5. Nevnes kan det at den dansk-norske kongen og dronningen var faddere til Cort Adelers barn. Cort Adeler ble medeier og direktør i Ostindisk Kompagni som fikk tillatelse til å seile på Gullkysten med varer, og for å hente slaver til den dansk-norske kolonien St. Thomas i Vestindia.

Cort Adeler était propriétaire de l’église de Gjerpen