Månedlige arkiver: januar 2018

Generalforsamlingen on. 31.jan.2018

Med dette innkalles det til Generalforsamling i Cort Adeler Selskabet onsdag 31. januar 2018 klokken 1800. Generalforsamlingen vil bli avholdt i rådhussalen, Rådhuset i Brevik. Dagsorden følger vedtektene.

Vedlagt følger innkallingen fra styret med styrets forslag til vedtektsendringer. Andre forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. januar 2018. Vedlagt følger også revidert regnskap for 2017 (revidert 8. januar 2018), og forslag til årsberetning for 2017.

Etter at Generalforsamlingens faste poster er gjennomført, vil Ole Henrik Gjeruldsen presentere sin bok om Cort Adeler. Dette vil skje ca. klokken 1900. I denne forbindelse vil det bli servert kaffe og småkaker.

For Styret

Frank Johannessen

Kasserer