Vevrøkter vikar etterlyses.

Per i dag er jeg alene om å stelle med web-siden vår (www.cortadelerselskab.no), ingen andre har adgang til å endre noe, mens alle har adgang til å lese alt som står der. Mens jeg er full handlings bekvem ønsker jeg å gi minst en person i Selskabet administrator rettigheter. Denne personen behøver ikke å være en dataekspert, men han/hun må heller ikke være redd for å ta i et datatastatur. Jeg ser hans/hennes funksjon mer som en brobygger dersom jeg er ut av stand til å gjøre jobben min som hittil. Ta gjerne kontakt.

God Jul alle sammen, Fokke.