Carsten Ingar Albretsen, vårt første æresmedlem.

Leif Haugen har redigert en liten film fra utnevnelsen av Carsten Ingar Albretsen til vårt første æresmedlem i 2013 og gjort den tilgjengelig for alle.