Årsmøte avholdes torsdag den 2. februar kl. 1800.

Årsberetning for 2016. <-- klikk på lenken for å få se .pdf-dokumentet.
Cort Adeler Selskabet
Organisasjonsnummer 999 195 008
Stiftet 25.10.2012
Årsberetning for 2016
Selskabet har 47 medlemmer, og det har vært følgende aktiviteter:
* Årsmøte den 3. februar ga følgende valg:
President: Oddbjørn Solum, 2 år.
Visepresident: Rune Engen, Ikke på valg.
Sekretær: Svein Mathisen, 2 år.
Kasserer: Frank Johannessen, 2 år
Seremonimester: Jan Erik Olsen, Ikke på valg.
Ansvarlig for hjemmesiden: Fokke Van der Meer, 2 år.
Revisor: Johnny Sørensen, Ikke på valg.
Valgkomite: Jan Brønnsten, Johnny Sørensen, Ikke på valg, Leif Haugen, 2 år.

* Marinebesøk den 14. juni med nedleggelse av krans på CA’s støtte og foredrag om CA av Oddbjørn Solum. Snitter ble servert.

* CA’s minneseilas den 1., 2. og 3. juli med deltagelse fra Danmark og Norge. Koggklubben gjorde en flott innsats.
Se Hjemmesiden til Koggklubben.

* Blomsternedleggelse den 16. des. med foredrag i Rådhuset av Rune Engen om CA’s økonomiske interesser i Telemark.

* Det har blitt avholdt 5 styremøter; 13/1, 16/3, 25/5, 8/9, 2/11.

* CAS har blitt tildelt rom i Rådhusets østre fløy. Dette skal brukes til bibliotek og forsamlingsrom. Dette skal fylles med aktiviteter i 2017.

*Arne Rønningen har gått inn som seremonimester etter Jan Erik Olsens bortgang. Uniformen er satt i stand. Arne prøvde seg for første gang under Minneseilasen og la ned blomster den 16. des.

* I desember overtok Rune Engen midlertidig som president for Oddbjørn Solum som er blitt syk.

Brevik den 4. januar 2016
For Styret
Svein Mathisen

____________________________________________________________________________