Oppmåling av den østre fløyen er gjennomført.

Arne Rønningen har brukt sommerferien til å måle opp  de lokalene som CAS vil kunne benytte  fremover til møte lokal og bibliotek.

Arne Rønningen har brukt sommerferien til å måle opp de lokalene som CAS vil kunne benytte fremover til møte lokal og bibliotek.