Brevik lørdag 18.juni er dagen for deg!

  • JUBILEUM av Turid Berg.
    I Brevik, sentralt plassert på høyden over Fisketorget, het det i 100 år stått en statue av Cort Adeler. Symbolsk nok står han med ryggen til byen og ansiktet vendt mot havet. Statuen er minnesmerket over gutten fra Brevik som reiste ut og ble en stor og berømt sjøhelt ute i verden.
    Les videre her.

ÅRSMØTE I CORT ADELER SELSKABET 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I CORT ADELER SELSKABET 2022

Tid: Den 3. Mai 2022 kl 19:00

Sted: Rådhussalen Brevik

Agenda:

1. Valg av dirigent og referent, opptelling av fullmakter.
2. Behandling av årsberetning
3. Behandling av regnskap
4. Behandling av styrets forslag til å heve kontingenten til kr 200,- fra 2023 og fullmakt til styret for ettertiden å kunne vedta økning av kontingenten med inntil 50% uten behandling i Årsmøtet.
5. Andre innkomne forslag til behandling. Frist for å fremme forslag: 2. April 2022
6. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag på nytt styre
7. Valg

Godkjent i styremøte i CAS den 12. Januar 2022

Nå har jubilanten fått sin egen marsj.

KULTUR Onsdag 26.januar 2022 TELEMARKAVISA ROAR HUSHAGEN roar.hushagen@ta.no

BREVIK : Cort Adelers jubileum blir historisk på flere måter, med en helt ny klang. Det sørger spesialbestilte verker for, skrevet av Philippe Sparke og Øyvind Strand.

Brevik musikkorps har nå for første gang spilt de nye notene. Det skjedde på den første øvelsen på nyåret.
– Det var stas, de var spente og de har ventet på de notene, forteller korpsmanager Even H. Kaalstad.

Hele artikkelen kan du lese her.