Kategoriarkiv: Ukategorisert

Oddbjørn Solum æresmedlem / membre honoraire

Vår avtroppende president Oddbjørn Solum tar imot utmerkelsen fra vår nye president Rune Engen-Glug i anledning Selskabets årsmøte 31. januar 2018.

Notre président sortant, Oddbjørn Solum, reçoit sa distinction des mains de notre nouveau président, Rune Engen-Glug, lors de la réunion annuelle le 31 janvier 2018.

Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad, som også har publisert en helside om CAS i PD lørdag den 3.februar 2018.

Generalforsamlingen on. 31.jan.2018

Med dette innkalles det til Generalforsamling i Cort Adeler Selskabet onsdag 31. januar 2018 klokken 1800. Generalforsamlingen vil bli avholdt i rådhussalen, Rådhuset i Brevik. Dagsorden følger vedtektene.

Vedlagt følger innkallingen fra styret med styrets forslag til vedtektsendringer. Andre forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. januar 2018. Vedlagt følger også revidert regnskap for 2017 (revidert 8. januar 2018), og forslag til årsberetning for 2017.

Etter at Generalforsamlingens faste poster er gjennomført, vil Ole Henrik Gjeruldsen presentere sin bok om Cort Adeler. Dette vil skje ca. klokken 1900. I denne forbindelse vil det bli servert kaffe og småkaker.

For Styret

Frank Johannessen

Kasserer

Bekransningen 16.des. 2017 / Deponer la couronne

CA-alter_ego-AR


Kjære Brevigianere

Kjære Brevigianere og andre frammøtte.

Når jeg nu skuer ut over dette folkehav som er kommet for å hylle meg i dag, banker mitt snart 400 år gamle hjerte sterkt i brystet.

Skjønt jeg må innrømme at det ikke er meg selv som står her foran dere, men en av mine alter egoer.

Nok om det.

Her jeg står i Desemberkulda i tynne silkebukser og silkebluse må jeg få si at jeg lenges tilbake til tiden i Venezia.

Ikke kun til de store sjøslagene, men til det varme klimaet der nede i Middelhavet.

Men, jeg får legge noe av skylden på min fader, Sivert, som i sin våryrhet i 1622 skapte liv i denne mannspersonen.

I Venezia hadde jeg nok mine venninner, langt som jeg var hjemmefra, men at jeg også har venninner her i byen har først i den senere tid kommet meg for øre.

Det synes litt merkelig å skulle ha venninner man ikke kjenner til, Men hvem vet, kanskje vi en vakker dag kan stifte nærmere bekjentskap?

La dog ikke min hustru få nyss om dette.

Det har ikke skjedd mye rundt min ringe person det siste året, dog må nevnes min tur til hovedstaden Oslo, som den nå visstnok heter igjen.

Der fikk jeg æren av å åpne Cort Adelers Plass, foreløpig en steinørken nederst i Cort Adelers Gate, men allikevel.

Det er planer om både beplantning og statue.

Da jeg ytret ønske om å kalle plassen Cort Adelers Parkeringsplass, ble det et øyeblikks stillhet.

Årsaken til anmodningen var de svært høye parkerings-kostnadene i hovedstaden. Jeg venter fortsatt på svar…..

Dog ville det glede mitt hjerte meget om noe liknende kunne skje også i min kjære fødeby, men min kledelige, om enn falske beskjedenhet hindrer meg i å selv forfølge dette videre.

Som Curts stedfortreder her på jord, legger jeg herved disse blomstene ned til minne om hans fødselsdag 16. desember.

Takk for oppmerksomheten.

Vevrøkter vikar etterlyses.

Per i dag er jeg alene om å stelle med web-siden vår (www.cortadelerselskab.no), ingen andre har adgang til å endre noe, mens alle har adgang til å lese alt som står der. Mens jeg er full handlings bekvem ønsker jeg å gi minst en person i Selskabet administrator rettigheter. Denne personen behøver ikke å være en dataekspert, men han/hun må heller ikke være redd for å ta i et datatastatur. Jeg ser hans/hennes funksjon mer som en brobygger dersom jeg er ut av stand til å gjøre jobben min som hittil. Ta gjerne kontakt.

God Jul alle sammen, Fokke.