Blomsterseremoni 16.desember kl.18:00 Grubbehaugen Brevik

  Cortadelerselskabet tok blomsternedleggelse til minne om Cort Adelers fødselsdag (16.des. 1622)  iår mandag 16.12 kl. 1800 ved Cort Adeler monumentet på Grubbehaugen i Brevik.

 Cérémonie de dépôt de gerbe le 16 décembre à 18h00 à Grubbehaugen, Brevik

La Société Cort Adeler a déposé une gerbe en souvenir de la naissance de Cort Adeler (16 décembre 1622) au monument à Cort Adeler sur la colline de Grubbehaugen à Brevik le lundi 16 décembre 2019 à 18h00. 

To glassmalerier i Saint-Georges kirke i L’Isle-Saint-Georges. Deux vitraux de l’église Saint-Georges à L’Isle-Saint-Georges (Gironde)

François-Rémy Roqueton skriver en doktorgradsavhandling ved Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris om glassmalerier med slektsvåpen i kirkevinduer i Gironde. I L’Isle-Saint-Georges har han fotografert to vinduer som Solange Denais forteller om her.

 François-Rémy Roqueton fait une thèse de doctorat à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris sur les vitraux armoriés des églises de Gironde. Dans l’église de L’Isle-Saint-Georges, il a photographié deux vitraux dont Solange Denais parle ici.

Foto: François-Rémy Roqueton

 

«Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet» på eBokBib.

Boken til Ole Henrik Gjeruldsen, «Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet», kan også leses på eBokBib.
Det betyr at du kan lese boken fra ditt netbrett og/eller din mobiltelefon.
Nasjonalt lånekort som utstedes gratis av de fleste norske bibliotek, er nøkkelen som åpner døren til dette digitale biblioteket.

«Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet» lisible en livre électronique sur eBokBib.

Le livre de Ole Henrik Gjeruldsen, « Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet » peut se lire sur le site des bibliothèques norvégiennes eBokBib. Cela signifie que vous pouvez lire le livre sur votre tablette ou votre téléphone portable.
La carte de prêt nationale qui s’obtient gratuitement dans la plupart des bibliothèques norvégiennes est la clef qui permet d’ouvrir cette bibliothèque électronique.

Cort Adeler hjalp Kragerø til kjøpstad

Cort Adeler la sannsynligvis trykk på den dansk-norske kong Frederik 3 til at Kragerø fikk kjøpstadsrettigheter i 1666. Det var broren Niels Adeler som søkte kongen om kjøpstadsprivilegier.

Av Vivi Sævik (Porsgrunn Dagblad lørdag 2.februar 2019)
– Selv om det ikke er bevist, hjalp trolig Cort Adeler, som hadde nære bånd til kong Frederik 3, broren Niels Adeler med å skaffe Kragerø kjøpstadsprivilegier. Niels reiste til København vinteren 1666 for å få Frederik 3 til å godta Kragerø som kjøpstad, noe han lyktes med. Cort Adeler var i København den vinteren, forteller Ole Henrik Gjeruldsen som utga biografien over Cort Adeler i april 2018. Boka har tittelen «Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet».
Søndag 3. februar skal Ole Henrik Gjeruldsen til Kragerø for å holde foredrag om Cort Adeler. Det er Berg Kragerø Museums Venner som inviterer til foredrag om livet til en av Norges største sjøkrigshelter gjennom tidene. Det blir også foredrag av Rune Engen Glug om Cort Adeler som forretningsmann. Engen Glug er president i Cort Adeler Selskabet i Brevik.
Kong Frederik 3 fikk bygget en galei i Kragerø. Det er usikkert om galeien ble ferdig utrustet i Kragerø, men Cort Adelers sønn, Sivert, bygde en galei på fem kanoner for Kragerøs borgerskap, på oppdrag av den dansk-norske flåte i 1668.

Cort Adeler a aidé Kragerø a obtenir le statut de ville

Cort Adeler a probablement insisté auprès de roi de Danemark-Norvège Frederik III pour que Kragerø obtienne les privilèges de ville en 1666. C’est son frère Niels Adeler qui a demandé au roi les privilèges de ville.

Vivi Sævik, Porsgrunns Dagblad samedi 2 février 2019, page 13

– Bien que ce ne soit pas prouvé, Cort Adeler qui entretenait de proches liens avec le roi Frederik III, a probablement aidé son frère Niels Adeler pour que Kragerø obtienne les privilèges d’une ville. Niels s’est rendu à Copenhague au cours de l’hiver 1666 pour que Frederik III accepte que Kragerø obtienne le statut de ville et il y réussit. Cort Adeler était à Copenhague cet hiver-là, dit Ole Henrik Gjeruldsen dont la biographie de Cort Adeler est sortie en avril 2018. Le livre s’intitule « Cort Adeler. Marin et héroïque guerrier du XVIIème siècle ».
Dimanche 3 février, Ole Henrik Gjeruldsen viendra à Kragerø faire une conférence sur Cort Adeler. Ce sont les Amis du Musée de Berg – Kragerø qui invitent à une conférence sur la vie de l’un des plus grands marins militaires de tous les temps. Rune Engen-Glug parlera aussi de Cort Adeler en tant qu’homme d’affaires. Engen-Glug est président de la Société Cort Adeler de Brevik.
Le roi Frederik III a fait construire une galère à Kragerø. Il n’est pas certain que que la galère ait été totalement armée à Kragerø, mais sur commande de la flotte norvégo-danoise en 1668, le fils de Cort Adeler, Sivert, fit construire une galère armée de cinq canons pour les bourgeois de Kragerø.

Generalforsamling i Cort Adeler Selskabet Onsdag den 20. Februar kl. 18:00


Etter Generalforsamlingen vil Fokke F. van der Meer fortelle om Sivert Cortsen Adeler, først fødte sønn av Cort Adeler.

Årsberetning CAS 2018, Regnskap CAS 2018 og en oppdatert medlemsliste er sendt alle medlemmer pr. e-post mandag 28.januar 2019.


Assemblée Générale de la Société Cort Adeler mercredi 20 Février à 18h00

Ordre du jour :
Approbation de la convocation et comptage des voix.
Election du président de séance et du rapporteur
Traitement du rapport moral pour l’année 2018
Traitement de la comptabilité avec rapport de l’expert comptable pour l’année 2018
Fixation de la cotisation pour l’année à venir
Election

A l’issue de l’Assemblée Générale, Fokke F. van der Meer parlera de Sivert Cortsen Adeler, fils premier né de Cort Adeler.

Le rapport moral et le rapport financier de la Société Cort Adeler pour l’année 2018 ainsi qu’une liste des membres mise à jour ont été envoyés à tous les membres le lundi 28 janvier 2019.

Blomster nedleggelse den 16. Desember kl. 11:00 ved Presidenten.

Presidenten la ned blomster på bysten kl. 11:00 i dag i anledning CAs fødselsdag med noen ord om hva CA har betydd både som sjøhelt og som forretningsmann og at CAS ser frem mot 400 års jubileet i 2022.

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Cort Adeler, le président a déposé une gerbe à son monument aujourd’hui à 11 h. Il a rappelé en quelques mots l’importance de Cort Adeler en tant que marin et homme d’affaires et que la Société Cort Adeler se prépare à commémorer les 400 ans de sa naissance en 2022.

Referat fra e-mail styremøte den 11. Desember 2018 kl. 11:00:
Dagsorden:
1. Det var ingen merknader til referat fra styremøte nr 5/18 som ble godkjent.
2. Det blir blomster nedleggelse den 16. Desember kl. 11:00 ved Presidenten. Sted: Cort Adelers bauta i Brevik. Alle er velkommen til å delta og PD blir varslet.
3. Eventuelt: Presidenten holder et innlegg ved Kragerø og Skåtøy Historielag på Berg Museum den 3. Februar kl.13:00 med vekt på å informere om CAS og litt om CAs økonomiske interesser i Telemark.
Arne minner om at både styret og medlemmene bør komme med forslag på hva CA-karakteren kan benyttes til for å skape blest om CAS. Intet annet under eventuelt.
God Jul ønskes dere som ikke har anledning til å delta ved blomster nedleggelsen.
Mvh, Rune Engen-Glug

Dépôt de gerbe par le président le 16 Décembre à 11h00.

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration faite par courriel le 11 Décembre 2018 à 11h00:
Ordre du jour:
1. Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration No 5/18 a été approuvé sans commentaires.
2. Le président procédera au dépôt d’une gerbe le 16 Décembre à 11h00. Lieu: Monument à Cort Adeler à Brevik. Tous sont invités à participer et Porsgrunns Dagblad est informé.
3. Divers: Le président fera un exposé le 3 Février à Berg Museum pour le Cercle historique de Kragerø et Skåtøy sur la Société Cort Adeler et sur les intérêts économiques de Cort Adeler dans le Telemark.
Arne rappelle que tant le conseil d’administration que les membres de la Société doivent faire des propositions sur la façon dont le personnage de Cort Adeler peut être utilisé pour attirer l’attention sur la Société Cort Adeler. Rien d’autre à ce poste.
Joyeux Noël à ceux qui n’ont pas la possibilité d’être présents lors du dépôt de la gerbe.
Bien amicalement, Rune Engen-Glug